Branże
i zastosowania

Produkty i rozwiązania
dla technologii budowlanych.

BerlinerLuft. oferuje elementy i systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne dedykowane dla różnych branż, zarówno dla budynków niemieszkalnych, jak i przemysłowych.


Wysoko wyspecjalizowane.
O szerokim zastosowaniu.

Budynki użyteczności publicznej wymagają innej obróbki powietrza niż procesy produkcji przemysłowej bez względu na to, czy jest to centrum handlowe, szpital, przemysł motoryzacyjny czy elektrownia. Dzięki naszej szerokiej wiedzy o produktach i branżach wspieramy osoby odpowiedzialne za projektowanie zrównoważonych rozwiązań.

BerlinerLuft. projektuje niezawodne produkty i systemy stosowane w różnych branżach, do których należą m.in.:


Techniczne wyposażenie budynków
Produkcja urządzeń przemysłowych
Centra komputerowe i serwerownie
Architektura