Usługi lakiernicze

Usługi lakiernicze
Lakierowanie ciekłe

W nowo wybudowanym budynku w zakładzie w Białogardzie lakierowaniu ciekłemu można poddać elementy z blachy czarnej, ocynkowanej, aluminium, a także tworzyw sztucznych.

Prawidłowe przygotowanie powierzchni do malowania to najważniejszy i najtrudniejszy element w technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. Proces ten w firmie BerlinerLuft. składa się z całego szeregu operacji: pierwszym etapem jest sprawdzenie dostarczonych detali pod kątem zgodności przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów. Następnie detale poddawane są odtłuszczaniu alkalicznemu w wysokiej temperaturze, płukaniu wodą sieciową oraz suszeniu termicznemu.

Kolejnym etapem w zależności od gatunku podłoża i wymagań klientów jest dalsza obróbka chemiczna lub obróbka strumieniowo-ścierna, detale poddawane są kolejnym procesom oczyszczania powierzchni.

Po zakończonych procesach przygotowania powierzchni dokonywana jest ocena stopnia przygotowania i profilu powierzchni. Sprawdzany jest również stopień zapylenia powierzchni. Wytycznymi w tym zakresie są normy branżowe PN-EN ISO 8501 oraz PN-EN ISO 8502-3.

Sam proces lakierowania odbywa się w nowoczesnych kabinach lakierniczych, które zapewniają idealne warunki klimatyczne do aplikacji farby oraz umożliwiają suszenie powłok lakierniczych w wysokich temperaturach.

Proces lakierowania spełnia wymagania normy ISO 12944 (klasy odporności korozyjnej C1-C5 i rygorystyczne okresy trwałości dla powłok antykorozyjnych).

Ogromnym atutem jest możliwość powtarzalnego powlekania detali wielkogabarytowych nawet do 10m długości, a jakość potwierdzana jest w badaniach w komorach solnych i testach klimatycznych.

Specjalizujemy się w lakierowaniu komponentów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych, realizujemy także nietypowe projekty i zlecenia.