Osprzęt dachowy
o przekroju prostokątnym

Strefy dachowe budynków, oprócz elewacji i obszarów na otwartej przestrzeni, są ważnym miejscem zarówno do doprowadzania powietrza do urządzeń wentylacyjnych, jak i odprowadzania powietrza zużytego na zewnątrz. W tym celu dostępne są różne wersje czerpni i wyrzutni dachowych.