Przewody i kształtki prostokątne
felcowane i spawane

Kanały i kształtki wentylacyjne w klasach szczelności A, B i C
zgodnie z DIN EN 1505 i DIN EN 1507