BerlinerLuft.
zwiększa moce produkcyjne w zakresie spawalnictwa.

 

BerlinerLuft. zwiększa moce produkcyjne w zakresie spawalnictwa i tworzy nowe stanowiskaspawalnicze.  Każde stanowisko wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt spawalniczy poprawiający
ergonomię pracy spawacza.

Zakład zatrudnia doświadczonych i certyfikowanych spawaczy, certyfikowany personel NDT,  a nad jakością wykonywanych wyrobów czuwa wykwalifikowany nadzór spawalniczy.

W zakładzie działa również Ośrodek Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy. Firma stosuje ok. 30 kwalifikowanych technologii spawania i ilość ta stale rośnie.

Firma posiada wdrożone systemy potwierdzone certyfikatami wg EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

BerlinerLuft. posiada również od wielu lat Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne dla spawaniakonstrukcyjnych elementów stalowych wg normy PN-EN 1090-1 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Zdjęcie: pexel