BerlinerLuft.
Zarząd 

Od momentu swojego powstania Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft. rozwijała się dynamicznie. W ciągu ostatnich 90 lat swojej historii ewoluowała z  producenta zorientowanego na produkt na partnera wspierającego innowacyjne rozwiązania. Podstawą  jest bowiem połączenie innowacyjności i doświadczenia z klasycznymi wartościami rodzinnej firmy. Kontakt z pracownikiem, odpowiedzialność i konstruktywna, pełna szacunku współpraca oraz przedsiębiorcze działania stanowią fundament naszego sukcesu.

 

Michael
Nagl

Właściciel i Przewodniczący Rady Zgromadzenia Wspólników BerlinerLuft. Technik GmbH

Michael Nagl jest właścicielem BerlinerLuft. Technik GmbH i BerlinerLuft. Holding GmbH. Jest on odpowiedzialny za pion administracyjny i nieruchomości oraz zakład produkcyjny BerlinerLuft. do Brasil Ltda. Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady określa on ponadto strategię rozwoju Grupy Przedsiębiorstw.

Andreas
von Thun

Prezes Zarządu BerlinerLuft. Technik GmbH

Andreas von Thun pracuje w BerlinerLuft. Technik GmbH od 2000 r.  Przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa BerlinerLuft. Klimatechnik GmbH w Bexbach. W 2011r. Andreas von Thun oraz Michael Nagl przejęli wspólnie zarządzanie całą Grupą Przedsiębiorstw BerlinerLuft. Andreas von Thun urodził się w 1961 r. w Bremerhaven. Po ukończeniu studiów na kierunku Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja w Gießen pełnił różne funkcje w zakresie sprzedaży i zarządzania.

Jorge
Guimet

Prezes Zarządu Grupy Przedsiębiorstw BerlinerLuft. w pionie ekonomicznym oraz zastępca Prezesa

Jorge Guimet, od 2013r. Prezes Zarządu Grupy Przedsiębiorstw w pionie ekonomicznym oraz zastępca Prezesa BerlinerLuft. Technik GmbH. Pełniąc tę funkcję jest on odpowiedzialny za finanse/księgowość, controlling, sprawy personalne, IT oraz zaopatrzenie/gospodarkę materiałową. Urodził się w 1958r. w Limie, Peru. Ukończył tam szkołę i studia prawnicze z dopuszczeniem do wykonywania zawodu przez Izbę Adwokacką w Limie, które uzupełnił podyplomowymi studiami prawniczymi na Uniwersytecie w Münster uzyskując tytuł Magister Legum. Przed rozpoczęciem pracy w BerlinerLuft. pracował przez 20 lat w Hettich-Gruppe pełniąc różne funkcje na stanowiskach kierowniczych zarówno w Niemczech jak i zagranicą.

 

Jan
Pomplun

Prezes Zarządu IT & Chief Digital Officer

Dr Jan Pomplun jest związany z BerlinerLuft. od 2017 r. Od początku 2019 r. podobnie jak Andreas von Thun i  Jorge Guimet pełni funkcję Prezesa Zarządu BerlinerLuft. Technik GmbH. Dr Jan Pomplun jest odpowiedzialny jako kierownik za zakład CompetenceCenter Ventilatoren, a także jako Dyrektor ds. Technologii Cyfrowych w zakresie technologii IT maszyn / konfiguratorów. Urodzony w Berlinie w 1980 r., absolwent fizyki oraz dr inżynier nauk fizycznych w dziedzinie informatyki naukowej.

Piotr
Zadroga

Prokurent, Dyrektor Zarządzający BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. w Polsce

Piotr Zadroga, od 01.08.2020r. Prokurent i Dyrektor Zarządzający BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. w Polsce. Urodził się w 1971r., studiował na kierunku Technika Rolnicza i Leśna na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności Logistyka oraz Lean Management. W BerlinerLuft. Technik pracuje od 2015r. początkowo jako Kierownik Produkcji, później Dyrektor Techniczny. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zdobywał  w takich zakładach produkcyjnych jak:  MAN Star Trucks & Buses, SOLARIS.

Franz
Baumgartner

Prezes Zarządu BerlinerLuft. Technik GmbH, Austria
Prezes Zarządu BerlinerLuft. Tehnika d.o.o Chorwacja

Franz Baumgartner związany jest od 1999 roku z BerlinerLuft. Austria. Po 12 latach pracy na stanowisku kierownika operacyjnego i sprzedaży BerlinerLuft. Technik GmbH, Austria, powierzono mu  kierowanie całą firmą.   Od 2015 pełni również funkcję Prezesa Zarządu BerlinerLuft. Tehnika d.o.o w Chorwacji. Urodzony w Innsbrucku w 1964 roku, po ukończeniu studiów inżynierii mechanicznej w HTBLA, zajmował różne stanowiska kierownicze w kraju i za granicą.