BerlinerLuft.
Zarząd 

Od momentu swojego powstania Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft. rozwijała się dynamicznie. W ciągu ostatnich 90 lat swojej historii ewoluowała z  producenta zorientowanego na produkt na partnera wspierającego innowacyjne rozwiązania. Podstawą  jest bowiem połączenie innowacyjności i doświadczenia z klasycznymi wartościami rodzinnej firmy. Kontakt z pracownikiem, odpowiedzialność i konstruktywna, pełna szacunku współpraca oraz przedsiębiorcze działania stanowią fundament naszego sukcesu.

 

Michael
Nagl

Właściciel i Przewodniczący Rady Zgromadzenia Wspólników BerlinerLuft. Technik GmbH

Michael Nagl jest właścicielem BerlinerLuft. Technik GmbH i BerlinerLuft. Holding GmbH. Jest on odpowiedzialny za pion administracyjny i nieruchomości oraz zakład produkcyjny BerlinerLuft. do Brasil Ltda. Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady określa on ponadto strategię rozwoju Grupy Przedsiębiorstw.

Jorge
Guimet

Prezes Zarządu Grupy Przedsiębiorstw BerlinerLuft. w pionie ekonomicznym oraz zastępca Prezesa

Jorge Guimet, od 2013r. Prezes Zarządu Grupy Przedsiębiorstw w pionie ekonomicznym oraz zastępca Prezesa BerlinerLuft. Technik GmbH. Pełniąc tę funkcję jest on odpowiedzialny za finanse/księgowość, controlling, sprawy personalne, IT oraz zaopatrzenie/gospodarkę materiałową. Urodził się w 1958r. w Limie, Peru. Ukończył tam szkołę i studia prawnicze z dopuszczeniem do wykonywania zawodu przez Izbę Adwokacką w Limie, które uzupełnił podyplomowymi studiami prawniczymi na Uniwersytecie w Münster uzyskując tytuł Magister Legum. Przed rozpoczęciem pracy w BerlinerLuft. pracował przez 20 lat w Hettich-Gruppe pełniąc różne funkcje na stanowiskach kierowniczych zarówno w Niemczech jak i zagranicą.

 

Jan
Pomplun

Prezes Zarządu

Dr Jan Pomplun jest związany z BerlinerLuft. od 2017 roku, a od początku 2019 roku wraz z Jorge Guimet i Andreasem von Thun kieruje działalnością BerlinerLuft. Technik GmbH. Z dniem 01.01. 2022 r. Jan Pomplun został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Oprócz funkcji Dyrektora Zarządzającego, jako Chief Digital Officer kieruje działem IT w zakresie technologii IT maszyn / konfiguratorów.

Urodzony w 1980 r. w Berlinie absolwent fizyki i inżynier nauk fizycznych uzyskał doktorat w dziedzinie informatyki naukowej.

Andreas
von Thun

Dyrektor Zarządzający BerlinerLuft. Technik GmbH

Andreas von Thun pracuje w BerlinerLuft. Technik GmbH od ponad 20 lat. Przez 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego CompetenceCenters Klimatechnik GmbH w Bexbach. W 2011r. Andreas von Thun oraz Michael Nagl przejęli wspólnie zarządzanie BerlinerLuft. Technik GmbH.

Andreas von Thun urodził się w Bremerhaven w 1961r. Po ukończeniu studiów na kierunku Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja w Gießen pełnił różne funkcje w zakresie sprzedaży i zarządzania.

Piotr
Zadroga

Prokurent, Dyrektor Zarządzający BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. w Polsce

Piotr Zadroga, od 01.08.2020r. Prokurent i Dyrektor Zarządzający BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. w Polsce. Urodził się w 1971r., studiował na kierunku Technika Rolnicza i Leśna na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności Logistyka oraz Lean Management. W BerlinerLuft. Technik pracuje od 2015r. początkowo jako Kierownik Produkcji, później Dyrektor Techniczny. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zdobywał  w takich zakładach produkcyjnych jak:  MAN Star Trucks & Buses, SOLARIS.

Franz
Baumgartner

Prezes Zarządu BerlinerLuft. Technik GmbH, Austria
Prezes Zarządu BerlinerLuft. Tehnika d.o.o Chorwacja

Franz Baumgartner związany jest od 1999 roku z BerlinerLuft. Austria. Po 12 latach pracy na stanowisku kierownika operacyjnego i sprzedaży BerlinerLuft. Technik GmbH, Austria, powierzono mu  kierowanie całą firmą.   Od 2015 pełni również funkcję Prezesa Zarządu BerlinerLuft. Tehnika d.o.o w Chorwacji. Urodzony w Innsbrucku w 1964 roku, po ukończeniu studiów inżynierii mechanicznej w HTBLA, zajmował różne stanowiska kierownicze w kraju i za granicą.