Oferta pracy

Kontroler jakości wyrobów
Miejsce pracy: Koszalin


Zadania:

 • wykonywanie pomiarów wyrobów gotowych oraz w toku produkcji
 • zwalnianie wyrobu gotowego do Klienta
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wynikami pomiarów
 • wsparcie produkcji w ustalaniu i podejmowaniu działań korygujących
   

Wymagania:

 • min. wykształcenia średniego technicznego
 • umiejętności interpretacji rysunku konstrukcyjnego/technicznego i dokonywania pomiarów według tego rysunku
 • dodatkowym atutem będzie znajomości zagadnień metrologii
 • atutem będzie również doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

  Oferujemy:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (uprawnienia do badań VT, PT)
  • wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
  •  miesięczną premię regulaminową do 20% wynagrodzenia zasadniczego
  • świadczenia z funduszu socjalnego: pomoc finansowa na święta, dopłata do wypoczynku, paczki dla dzieci
  • spotkania integracyjne
  • prywatną opiekę medyczną
  • miłą atmosferę

  CV prosimy kierować na adres e-mail: praca@berlinerluft.pl

   


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chocimska 13 w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200), zwana dalej „Administratorem”.

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy), art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa, art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia).

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail obdo@berlinerluft.pl

  Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora  są dostępne na miejscu w siedzibie lub można je uzyskać pisząc na adres: praca@berlinerluft.pl