Oferta pracy

Brygadzista obszaru wysyłek
Miejsce pracy: Koszalin


Obowiązki:

 • organizowanie i nadzorowanie procesu wysyłek
 • kierowanie kilkuosobowym zespołem
 • kompletowanie wyrobów gotowych do załadunku zgodnie ze specyfikacją
 • nadzorowanie prawidłowego przygotowania wyrobów gotowych do załadunku

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia średniego technicznego
 • min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku brygadzisty lub lidera
 • wysokich zdolności organizacyjnych
 • uprawnień UDT do obsługi wózków widłowych
 • mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności
 • pracę jednozmianową
 • miesięczną premię regulaminową do 20% wynagrodzenia zasadniczego
 • świadczenia z ZFŚS (pomoc finansowa na święta, dopłata do wypoczynku, paczki dla dzieci)
 • spotkania integracyjne 
 • prywatną opiekę medyczną
 • Multisport
 • nagrodę za polecenie pracownika
 • nagrody jubileuszowe
 • przyjazną atmosferę

 

CV prosimy kierować na adres e-mail: praca@berlinerluft.pl

 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chocimska 13 w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200), zwana dalej „Administratorem”.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy), art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa, art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail obdo@berlinerluft.pl

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora  są dostępne na miejscu w siedzibie lub można je uzyskać pisząc na adres praca@berlinerluft.pl