Oferta pracy

Monter kształtek wentylacyjnych
Miejsce pracy: Niemodlin


Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe
 • doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • zaangażowanie i chęć do pracy
 • staranne wykonywanie powierzonych czynności
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • miłą atmosferę
 • pracę na jedną zmianę
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • premię regulaminową do 20% stawki zasadniczej
 • świadczenia z funduszu socjalnego, np. pomoc finansowa na święta, dopłata do wypoczynku, paczki dla dzieci
 • spotkania integracyjne 
 • prywatną opiekę medyczną

 

Oferty w postaci  listu motywacyjnego i CV prosimy kierować na adres
praca@berlinerluft.pl


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chocimska 13 w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200), zwana dalej „Administratorem”.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy), art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa, art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail obdo@berlinerluft.pl

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora  są dostępne na miejscu w siedzibie lub można je uzyskać pisząc na adres: praca@berlinerluft.pl