Klauzula informacyjna

KLIENCI i KONTRAHENCI /DOSTAWCY

 • (1.) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, jest BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Chocimska 13 w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200), zwana dalej „Administratorem”.
   
 • (2) Z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adres mailowy obdo@berlinerluft.pl lub pisemnie na adres siedziby.
   
 • (3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Klienci i Kontrahenci/Dostawcy

Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)

Realizacja ewentualnych roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Klienci

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

 • (4.) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, świadczące usługi IT, usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, prowadzące magazyny zewnętrzne, świadczące usługi transportowe oraz podmioty należące z Administratorem do tej samej grupy przedsiębiorstw BerlinerLuft, a także upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
   
 • (5.) Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

                (a) okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu
                 zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,

                (b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania
                danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji

                (c) do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i
                podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;

                (d) do momentu wniesienia przez sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

                (e) po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  (a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
  (b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
   
 • 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między z Administratorem.

W sobotę 16 marca nasza firma padła ofiarą cyberataku. W rezultacie nie jesteśmy obecnie dostępni pod zwykłymi numerami telefonów ani adresami e-mail. Nasz zespół pracuje bez wytchnienia, aby jak najszybciej przywrócić naszą zwykłą dostępność. Odpowiedzialne organy karne i państwowe organy ochrony danych zostały poinformowane.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Więcej informacji