Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową firmy BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej i kontaktu poprzez formularze na stronie.

Informacje ogólne


1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO) jest BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Chocimskiej 13 (zwaną dalej Administratorem lub ADO).

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Administratorem kierując pisemną korespondencję na adres - Lniana 13, 75-213 Koszalin, telefonicznie +48 94 347 05 50 lub z wykorzystaniem poczty e-mail obdo@berlinerluft.pl


2. Państwa prawa

W zakresie Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa wobec nas:

  • Prawo dostępu do treści danych
  • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych dot. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podania Państwa danych osobowych. Przechowujemy jedynie dane dostępowe bez odniesienia do danych osobowych, takie jak np.  nazwa Państwa przeglądarki internetowej, strona, z której Państwo nas odwiedzają lub nazwa żądanego pliku. Dane te są oceniane wyłącznie w celu poprawy naszej oferty i nie pozwalają na wyciąganie wniosków dotyczących Państwa osoby.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego oświadczenia, jeśli będzie to konieczne ze względu na zmiany w środkach bezpieczeństwa i prywatności. Dlatego zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, w celu zapoznania się z polityką prywatności.

Formularz kontaktowy / prośba o przesłanie cennika

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (E-Mail) lub formularza kontaktowego, to podane przez Państwa dane (Państwa adres mailowy, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, kod pocztowy/miejscowość, jak i w stosownych przypadkach adres) zostaną przez nas zapisane. W przypadku konieczności skontaktowania się w celu realizacji umowy z Państwem, lub w celu realizacji przedsięwzięć przed umową (np. dostarczenie materiałów informacyjnych i cenników), które wynikają z Państwa zapytania, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W innym przypadku, tj. w przypadku zapytań ogólnych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu realizacji Państwa zapytania lub realizacji umowy. Po udzieleniu pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie lub realizacji umowy Państwa dane zostaną usuwane po upływie terminu przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym lub do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, które nie są wprost wymagane przepisami prawa. Podstawę prawną zapisywania danych na podstawie ustawowego obowiązku ich przechowywania stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pobieranie naszego bezpłatnego oprogramowania

Dane osobowe pozyskujemy również podczas rejestracji w celu pobrania naszego bezpłatnego oprogramowania. Pozyskujemy wtedy Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, kod pocztowy/miejscowość, Państwa adres mailowy oraz w stosownych przypadkach inne dane, które Państwo udostępniają nam dobrowolnie. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych i marketingu produktów własnych (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, urzędy, instytucje lub inne organy, mający podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych którym ujawniane są dane osobowe.

Takimi odbiorcami są:

 

BerlinerLuft. Technik GmbH Herzbergstr. 87-99, 10365 Berlin, Tel.: +49 30 55 26 0 Fax: +49 30 55 26 22 11, E-Mail: info@berlinerluft.de (operator strony internetowej)

 

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie żądamy żadnych danych osobowych od dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, nie zbieramy ich ani nie przekazujemy osobom trzecim.

Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa dysku twardym w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce. Dzięki nim od Państwa do nas przepływają określone informacje techniczne, bez danych osobowych.

Wykorzystujemy pliki cookie,  aby oferta internetowa była atrakcyjniejsza oraz w celu umożliwienia wykorzystania określonych funkcji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które pozostają na Państwa urządzeniu. Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookie jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Pliki te służą do powitania Państwa imieniem i dzięki nim zbyteczne jest ponowne podanie hasła przy kolejnych zamówieniach lub wypełnienie formularza z danymi osobowymi.

Korzystanie z naszej oferty jest również możliwe bez wykorzystania plików cookie. Są one używane dopiero wtedy, gdy użytkownik zaakceptuje informację na stronie startowej „Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia korzystania z naszej strony internetowej”.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 Okres przechowywania

Dane osobowe udostępnione nam przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej są przechowywane tylko do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały nam powierzone. Jeśli chodzi o okresy przechowywania  danych w ramach prawa handlowego i podatkowego, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

 

Linki do innych stron internetowych

Okazjonalnie odwołujemy się do stron internetowych innych firm. Mimo, że wybieramy te firmy starannie, nie możemy zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności za ich prawidłowość lub kompletność treści i bezpieczeństwo danych na ich stronach internetowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma również zastosowania do stron internetowych innych firm, do których prowadzą linki.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

 

 

Najnowsza informacja: Atak hakerski pokonany – wszystkie zakłady pracują! 

Z przyjemnością informujemy, że  pełny zakres działań został pomyślnie przywrócony po niedawnym ataku hakerskim! Ze wszystkimi naszymi zakładami można teraz ponownie skontaktować się telefonicznie i mailowo, a produkcja pracuje pełną parą!

Ponadto nasz system ERP jest ponownie w pełni dostępny we wszystkich zakładach, co pozwala nam przyjmować zamówienia i skutecznie realizować nasze codzienne procesy.

Aby zrekompensować wszelkie zachwiania produkcyjne spowodowane incydentem, wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania w celu dalszego zapewnienia możliwości realizacji zobowiązań wobec naszych klientów.

Więcej informacji