BerlinerLuft. przekonuje efektywnością.

 

Nasze rozwiązania w zakresie klimatyzacji i wentylacji, które wyróżniają się pod względem skuteczności i wydajności, opracowywane są pod ścisłą kontrolą naszego wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Jest on stałą częścią strategii firmy i dotyczy całej działalności Grupy Przedsiębiorstw BerlinerLuft.
 

Podczas projektowania naszych produktów przywiązujemy dużą wagę do zasady „fitness for use”, tj. oprócz funkcjonalności i przydatności do zamierzonego zastosowania stosujemy również inne zasady i przepisy, m.in.

  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ochrony środowiska
  • efektywności energetycznej
  • tworzenia produktów trwałych
  • łatwego montażu z rozsądnym stosunkiem kosztów do korzyści 

Ponadto poszczególne zakłady produkcyjne uzyskały świadectwa i certyfikaty.

  • ISO 9001: 2015
  • PZH Państwowy Zakład Higieny
  • UDT Urząd Dozoru Technicznego
  • RLT Związek Producentów Urządzeń Wentylacyjnych w Niemczech